Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE (GRUPA 3)
PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE (GRUPA 3)
Pytania egzaminacyjne pochodzą z materiałów szkoleniowych udostępnianych uczestnikom organizowanych przez nas szkoleń i egzaminów z zakresu grupy 3 (dozór i eksploatacja).

 1. Podział paliw gazowych i ich własności:
  1. Na ile grup dzielą się paliwa gazowe?
  2. Wymień rodzaje gazów ziemnych.
  3. Co to są podgrupy gazowe i czym sie charakteryzują?
  4. Co to jest wybuchowość gazu?
  5. Z jakich składników składa się paliwo gazowe?
  6. Jak powstaje biogaz?
  7. Co to jest spalanie gazu?
  8. Jakie są główne składniki gazu ziemnego?

 2. Otrzymywanie paliw gazowych:
  1. Co to jest zgazowanie paliwa stałego?
  2. Co to jest gaz płynny?
  3. Podaj właściwości gazu LPG.
  4. W jakim celu stosuje się osuszanie gazu?

 3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych:
  1. Wymień rodzaje zbiorników na gaz.
  2. Wymień podstawowe elementy zbiornika na gaz.
  3. Jakie są stosowane butle na gaz?
  4. Co to jest strefa bezpieczeństwa?
  5. Jak często należy przeprowadzać oględziny zbiorników na gaz?

 4. Sieci gazowe:
  1. Co to jest sieć gazowa?
  2. Jak dzielimy gazociągi w zależności od ciśnienia roboczego?
  3. Co wchodzi w skład stacji gazowej?
  4. Do czego służy reduktor gazowy?

 5. Instalacje i urządzenia gazowe:
  1. Co to jest przyłacze gazowe?
  2. Jaką rolę pełni kurek główny KG?
  3. Narysuj schemat sieci gazowych, przyłącza i instalacji gazowej.
  4. Do czego przeznaczony jest punkt redukcji gazu?
  5. Co obejmuje roczny zakres kontroli instalacji gazowej?

 6. Podział i oznaczenie urządzeń gazowych:
  1. Co powinno znajdować się na tabliczce znamionowej urządzenia gazowego?

 7. Gazomierze:
  1. Do czego służy gazomierz?
  2. Jakie są wymagania dla instalowania gazomierzy?

 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych:
  1. Jak dzielimy palniki gazowe ze względu na rodzaj spalanego paliwa?
  2. Jakie materiały stosuje się w konstrukcji pieców?
  3. Wymień obowiązki pracowników obsługujących piece.
  4. Na czym polega regulacja palników gazowych?
  5. Wymienić wymagania bhp przy obsłudze i konserwacji pieców.

 9. Turbiny gazowe:
  1. Co to jest turbina i jakie jest jej zastosowanie?
  2. Jak dzieli się turbiny w zależności od napędu?
  3. Wymień elementy turbiny gazowej.

 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa:
  1. Co to jest pomiar?
  2. Wymień rodzaje pomiarów.
  3. Wymień elemnty układu do pomiaru natężenia przepływu.
  4. Do czego przeznaczona jest aparatura kontrolno-pomiarowa?
  5. Na czym polega automatyczna regulacja?

 11. Bezpieczeństwo:
  1. Wymień prace niebezpieczne ze względu na obecność gazu.
  2. Jakie występują zagrożenia przy eksploatacji paliw gazowych?
  3. Wymień indywidualny sprzęt ochrony dróg oddechowych.
  4. Wymień zasady bhp przy wykonywaniu prac przy urządzeniach i instalacjach gazowych.
  5. Jakie są wymagania bezpieczeństwa dla pomieszczeń gazowych?
Zobacz także:
 1. Przykładowe pytania egzaminacyjne - część ogólna.
 2. Przykładowe pytania egzaminacyjne - grupa 1.
 3. Przykładowe pytania egzaminacyjne - grupa 2.

 4. Aktualne terminy szkoleń z dozoru i eksploatacji z egzaminami.
 5. Aktualne terminy egzaminów z dozoru i eksploatacji.
 6. Aktualne terminy szkoleń z zakresu prac kontrolno-pomiarowe przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV.
 7. Skład Komisji Kwalifikacyjnej i jej zakres uprawnień

 8. Materiały szkoleniowe. Część ogólna.
 9. Materiały szkoleniowe. Grupa 1. Urządzenia, instalacje sieci elektroenergetyczne, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
 10. Materiały szkoleniowe. Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
 11. Materiały szkoleniowe. Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające i zużywające paliwa gazowe.
WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYWRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2019 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO