Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE (GRUPA 1)
PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE (GRUPA 1)
Pytania egzaminacyjne pochodzą z materiałów szkoleniowych udostępnianych uczestnikom organizowanych przez nas szkoleń i egzaminów z zakresu grupy 1 (dozór i eksploatacja).

 1. Urządzenia prądotwórcze przyłaczone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokośc napięcia:
  1. Omów podział generatorów synchronicznych.
  2. Omów budowę turbogeneratora?
  3. Jakie są rodzaje wzbudnic generatorów?
  4. Omów warunki do spełnienia przed synchronizacją turbogeneratora?
  5. Wymień podstawowe zabezpieczenia generatora?

 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV:
  1. Jakie układy sieci wystepują w zasilaniu instalacji elektroenergetycznych?
  2. Podaj terminy i zakres oględziń instalacji elektrycznej?
  3. Podaj warunki prawidłowego instalowania gniazd wtykowych?
  4. Do czego służy wyłacznik, rozłącznik, odłącznik?
  5. Jakie zabezpieczenia stosuje się w silnikach?
  6. Podaj podstawowe obowiązki osób obsługujących silniki?

 3. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1kV:
  1. Jaka jest częstotliwość i zakres przeglądu linii napowietrznej?
  2. Jak układa się kabel w ziemi?
  3. Do czego służy odłacznik?
  4. Do czego służy wyłacznik?
  5. Jakie sa warunki pracy równoległej transformatorów?
  6. Wymień podstawowe zasady obowiązujące przy wykonywaniu czynności łączeniowych w obwodach o napięciu powyżej 1kV?

 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW:
  1. Omów budowę agregatu prądotwórczego?
  2. Gdzie mają zastosowanie agregaty prądotwórcze?
  3. Jak działa układ SZR z agregatem prądotwórczym?
  4. Na co należy zwrócić szczególną uwagę przyłączając odbiorniki do agregatu?
  5. Jaka jest dopuszczalna asymetria obciążenia w agregatach trójfazowych?

 5. Urządzenia elektrotermiczne:
  1. Co to są urządzenia elektrotermiczne?
  2. Jak zbudowane są urządzenia elektrotermiczne?
  3. Wymień sposoby klasyfikacji urządzeń elektrotermicznych?
  4. Omów metodę rezystancyjną (oporową) grzania urządzeń elektrotermicznych?
  5. Wymień sposoby klasyfikacji urządzeń elektrotermicznych ze względu na metodę grzania?

 6. Urządzenia do elektrolizy:
  1. Z jakich elementów składa sie urządzenie do elektrolizy?
  2. Co to są urządzenia do elektrolizy?
  3. W jakich terminach przeprowadza sie oględziny urządzeń do elektrolizy?
  4. Jakie czynności wchodzą w zakres przeglądów do elektrolizy?

 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego:
  1. Jakie lampy stosujemy w oświetleniu ulicznym?
  2. Jakie urządzenia stosuje się w sieci oświetlenia ulicznego?
  3. Podaj terminy przeprowadzania oględzin i przeglądów?
  4. Podaj zakres przeprowadzania oględzin?
  5. Podaj zakres przeprowadzania przeglądu?

 8. Elektryczna sieć trakcyjna:
  1. Jaka jest blokowa budowa podstacji trakcyjnej?
  2. Jak jest regulowana prędkość silnika prądu stałego?
  3. Czym charakteryzuje się sieć łańcuchowa całkowicie skompensowana?
  4. Jak jest odizolowany przewód jezdny będący pod napięciem od konstrukcji wsporczej?

 9. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym:
  1. Zdefiniuj pojęcie dolnej i górnej granicy wybuchowości czynnika palnego w mieszaninie z powietrzem?
  2. Jak klasyfikujemy urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym?
  3. Wymień stosowane rozwiązania konstrukcyjne w urządzeniach przeciwwybuchowych?
  4. Na czym polega podział mieszanin wybuchowych na klasy temperaturowe?
  5. Jakim kryterium kierujmy się przy określaniu stref zagrożenia wybuchowego?

 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa:
  1. Jakimi przyrządami wykonuje się pomiary rezystancji izolacji?
  2. Jak pomierzyć rezystancję stanowiska (podłogi)?
  3. Podaj układ połączeń mierników do pomiaru impedancji pętli zwarcia metodą techniczną?
  4. Jaki jest warunek skuteczności ochrony w układzie TN, a jaki w układzie TT?
  5. Podaj układ połączeń do pomiaru rezystywności gruntu?
Zobacz także:
 1. Przykładowe pytania egzaminacyjne - część ogólna.
 2. Przykładowe pytania egzaminacyjne - grupa 2.
 3. Przykładowe pytania egzaminacyjne - grupa 3.

 4. Aktualne terminy szkoleń z dozoru i eksploatacji z egzaminami.
 5. Aktualne terminy egzaminów z dozoru i eksploatacji.
 6. Aktualne terminy szkoleń z zakresu prac kontrolno-pomiarowe przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV.
 7. Skład Komisji Kwalifikacyjnej i jej zakres uprawnień

 8. Materiały szkoleniowe. Część ogólna.
 9. Materiały szkoleniowe. Grupa 1. Urządzenia, instalacje sieci elektroenergetyczne, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
 10. Materiały szkoleniowe. Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
 11. Materiały szkoleniowe. Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające i zużywające paliwa gazowe.
WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYWRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2019 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO