Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > OFERTA > SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENA PRACY
OFERTA

WYMOGI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW PRACUJĄCYCH Z URZĄDZENIAMI ELEKTROTERMICZNYMI
UCZESTNICY

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników pracujących z urządzeniami elektrotermicznymi.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz.828; 2003 Nr 129, poz.1184; 2005 Nr 141, poz.1189), każdy pracownik musi zdać egzamin ustny przed komisją egzaminacyjną, a potwierdzeniem pozytywnie ukończonego szkolenia jest świadectwo kwalifikacji wydawane przez organizatora szkolenia.

CEL
  • aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności w zakresie: oceny zagrożeń związanych z wykonywana pracą
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych
WIELKOŚĆ GRUPY
Praca w grupach do 20 osób.
CZAS TRWANIA
4-8 godzin dydaktycznych.
METODY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, prace w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykład.
PROGRAM RAMOWY
  • analiza przepisów prawnych i obowiązujących norm
  • minimalne wymogi bezpieczeństwa przy pracach z urządzeniami elektromagnetycznymi
  • sposoby oznakowania stref pracy
  • wpływ pola elektromegnetycznego na stan zdrowia pracowników przebywających w jego zasięgu
  • analiza pomiarów promieniowania elektromagnetycznego w środowisku pracy na przykładzie konkretnych stanowisk pracy, przy których pracują kursanci

Organizujemy szkolenia zamknięte dla pracownikówpracujących z urządzeniami elektrotermicznymi na terenie całego kraju, dostosowane do potrzeb danego pracodawcy. Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy specjalnie dla Ciebie indywidualną ofertę!
WRÓĆ DO LISTY
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYWRÓĆ DO LISTY
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2019 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO