Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > OFERTA > SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENA PRACY
OFERTA

SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I EWAKUACJI
UCZESTNICY

Szkolenie skierowane jest do każdego, kto jest zainteresowany zdobyciem i poszerzeniem wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji, jaki i również do osób wytypowanych przez pracodawcę do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników zgodnie z wymogami art. 2091 Kodeksu pracy.

Na podstawie Ustawy Kodeks pracy art. 209 § 1 pkt. 2 pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Wydaje się koniecznym, aby te osoby dokładnie wiedziały jak postępować gdy dojdzie do pożaru czy zaistnieje konieczność ewakuacji. To w pracy – a w domu? Ta wiedza z pewnością przyda się każdemu w sytuacjach pożarowo niebezpiecznych z jakimi możemy spotkać się na co dzień.

CEL
Opanowanie przez uczestników szkolenie wiedzy i umiejętności dotyczącej:
 • systemu prawnego ochrony przeciwpożarowej, w tym zakresu obowiązków dotyczących ochrony ppoż. osób użytkujących dany obiekt,
 • wyposażenia obiektów w urządzenia ochrony ppoż.
 • warunków postawania pożarów, źródeł zapłonu,
 • zapobiegania powstawaniu pożaru,
 • metod gaszenia pożaru,
 • zachowania podczas powstania pożaru/ewakuacji,
 • organizacji działań na wypadek powstania pożaru.
WIELKOŚĆ GRUPY
Praca w grupach do 20 osób.
CZAS TRWANIA
6 godzin dydaktycznych (po 45 minut każda).
METODY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, prace w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykład.
PROGRAM RAMOWY
 • podstawowe przepisy dotyczące organizacji ochrony przeciwpożarowej,
 • warunki powstawania pożaru, źródła zapłonu, rozprzestrzenianie się pożaru, grupy pożarów, zapobieganie powstawaniu pożaru,
 • metody gaszenia pożarów, środki i sprzęt gaśniczy, gaśnice – rodzaje i zasady działania,
 • zachowanie podczas powstania pożaru/ ewakuacji,
 • ćwiczenia praktyczne.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu końcowego uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia.

Zagrożenie pożarem często kojarzone jest jako odległe i nierealne. Jednak, niemalże każdego z nas życie może poddać próbie postępowania z pożarem. Od tego co zrobimy w momencie takiej próby może zależeć czyjeś zdrowie lub życie. Wiedza dotycząca postępowania w na wypadek pożaru jest nieoceniona, jednak wiedza jak tego pożaru uniknąć wydaje się jeszcze ważniejsza.

Organizujemy szkolenia zamknięte w tej tematyce na terenie całego kraju, dostosowane do potrzeb danego pracodawcy. Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy indywidualną ofertę specjalnie dla Ciebie!!! Ceny szkoleń zamkniętych są ustalane w porozumieniu z klientem.

WRÓĆ DO LISTY
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYWRÓĆ DO LISTY
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2019 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO