Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > OFERTA > SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENA PRACY
OFERTA

SZKOLENIE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH ANALIZĘ I OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO
UCZESTNICY
Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które będą kierowały i/lub uczestniczyły w pracach zespołów powoływanych przez pracodawcę w celu analizy i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy występujących w zakładzie.

Zgodnie z art. 226 Ustawy Kodeks pracy pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środku profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

CEL
Opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:
  • prowadzenia i/lub uczestniczenia w pracach zespołów wykonujących ocenę ryzyka zawodowego w zakładzie,
  • analizy zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • planowania działań zmierzających do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a przez co zmniejszenia ryzyka zawodowego.
WIELKOŚĆ GRUPY
Praca w grupach do 15 osób.
CZAS TRWANIA
Do uzgodnienia (minimum 8 godzin dydaktycznych.
METODY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, prace w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykład.

PROGRAM RAMOWY
  • podstawowa terminologia,
  • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N 18001:2004 (koncepcja systemu zarządzania, zasady skutecznego zarządzania, podstawowe dokumenty,
  • podstawy prawne oceny ryzyka zawodowego (prawo polskie, norma PN-N 18002:200011 i UE), w tym: cele oceny ryzyka, kiedy wykonywać ocenę ryzyka zawodowego,
  • analiza ryzyka zawodowego - charakterystyka stanowiska pracy, identyfikacja zagrożeń,
  • ocena ryzyka zawodowego m.in. wg PN-N 18002:2011 - metody badania i szacowania ryzyka, środki konieczne do zlikwidowania zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka, wynik końcowy oceny ryzyka oraz zalecenia dotyczące monitorowania i jego okresowej oceny,
  • przykłady - charakterystyka wybranych stanowisk, identyfikacja i charakterystyka zagrożeń, szacowanie ryzyka zawodowego, karty i informacje o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy.

Analiza i ocena ryzyka zawodowego polegą na identyfikacji zagrożeń występujących na wszystkich stanowiskach w zakładzie pracy oraz oszacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanego zdarzenia. Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego ma na celu m.in. podniesienie świadomości pracowników odnośnie zagrożeń z jakimi spotykają się podczas wykonywania obowiązków oraz dobór skutecznych środków ochrony. Prawidłowo sporządzona ocena ryzyka zawodowego, z którą zapoznani są pracownicy pozwoli obniżyć liczbę wypadków przy pracy oraz koszty z nimi związane.

Organizujemy szkolenia zamknięte dla osób wykonujących analizę i ocenę ryzyka zawodowego na terenie całego kraju, dostosowane do potrzeb danego pracodawcy. Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy specjalnie dla Ciebie indywidualną ofertę!

WRÓĆ DO LISTY
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYWRÓĆ DO LISTY
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2019 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO