Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > OFERTA > SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENA PRACY
OFERTA

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH
UCZESTNICY
szkolenie stacjonarne
w naszym ośrodku
tylko 59zł
od osoby!
Szkolenie adresowane jest do:
 1. Pracowników administracyjno-biurowych.
 2. Pracowników placówek służby zdrowia.
 3. Pracowników szkół i innych placówek oświatowych.
 4. Pracowników jednostek naukowo-badawczych.
 5. Wszystkich pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zgodnie z art. 2373 § 2 kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zmianami) określa szczegółowe zasady szkolenia.
CEL
Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:
 1. Oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą.
 2. Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
 3. Kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp.
 4. Postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
WIELKOŚĆ GRUPY
Praca w grupach do 25 osób.
CZAS TRWANIA
8 godzin dydaktycznych.
METODY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, prace w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykład.

Organizacja tego szkolenia jest możliwa również w formie samokształcenia kierowanego, w tym w dogodnej dla pracownika i pracodawcy formie e-learningowej.
PROGRAM RAMOWY
 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem: praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, ochrony pracy kobiet i młodocianych, wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych, profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
 2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
 3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
 4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Efekty kształcenia

Poziom wiedzy:
1. Uczestnik szkolenia wymienia podstawowe regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Uczestnik szkolenia definiuje zagrożenia i uciążliwości wynikające z wykonywania pracy przy biurku z monitorem ekranowym.
3. Uczestnik szkolenia wymienia podstawowe zasady ergonomii dotyczące organizacji stanowiska pracy biurowej.
4. Uczestnik szkolenia przywołuje etapy postępowania w razie wypadku i w sytuacji zagrożenia pożarowego.
5. Uczestnik szkolenia wymienia zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu.

Poziom umiejętności:
1. Uczestnik szkolenia potrafi wykonać pracę na zajmowanym stanowisku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Uczestnik szkolenia umie wskazać czynniki zagrażające życiu i zdrowiu, występujące na zajmowanym stanowisku pracy.
3. Uczestnik szkolenia potrafi przeciwdziałać zagrożeniom i uciążliwością wynikającym z pracy przy biurku z monitorem ekranowym.
4. Uczestnik szkolenia potrafi zastosować na swoim stanowisku pracy zasady ergonomii i organizacji stanowiska pracy biurowej.
5. Uczestnik szkolenia potrafi zachowywać się zgodnie z obowiązującymi w organizacji procedurami podczas wypadku i w sytuacji zagrożenia pożarem. 6. Uczestnik szkolenia umie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Poziom kompetencji (społecznych):
1. Uczestnik szkolenia rozumie i identyfikuje się z zasadami bezpieczeństwa w miejscu pracy.
2. Uczestnik szkolenia jest kompetentny, żeby dokonać zmian na swoim stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe zgodnie z wymogami ergonomii, w celu zapobiegania istniejącym uciążliwościom w miejscu pracy.
3. Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by ocenić bezpieczeństwo i jego zagrożenie w miejscu pracy, związane z procesem pracy i własnymi czynnościami zawodowymi.
4. Uczestnik szkolenia potrafi podejmować racjonalne decyzje w sytuacjach niestandardowych, wymagających weryfikacji bezpieczeństwa warunków pracy oraz użytkowanego sprzętu.

Kursant, który ukończy szkolenie z wynikiem pozytywnym otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 186 z późn. zm.).

Sprawdź w naszym kalendarzu szkoleń kiedy organizowane są w naszej siedzibie szkolenia otwarte bhp z tego zakresu !!!

Organizujemy również szkolenia zamknięte dla pracowników administracyjno-biurowych i innych na terenie całego kraju, dostosowane do potrzeb danego pracodawcy. Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy specjalnie dla Ciebie indywidualną ofertę!
WRÓĆ DO LISTY
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYWRÓĆ DO LISTY
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2019 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO