Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > OFERTA > SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENA PRACY
OFERTA

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY
UCZESTNICY

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 Nr 180, poz. 1860) każdy pracodawca obowiązany jest poddać szkoleniom okresowym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników służby BHP oraz osoby wykonujące zadania tej służby.

CEL
Nabycie i opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:
 • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy
WIELKOŚĆ GRUPY
Praca w grupach do 20 osób.
CZAS TRWANIA
32 godziny dydaktyczne.
METODY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, prace w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykład.
PROGRAM RAMOWY
 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP) w zakresie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony pracy kobiet i młodocianych, problemów związanych z interpretacją niektórych przepisów
 • problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
 • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami z uwzględnieniem zagrożeń wypadkowych, hałasu i drgań mechanicznych, szkodliwych czynników chemicznych oraz pyłów, czynników biologicznych, promieniowania podczerwonego, jonizującego, nadfioletowego, pola elektromagnetycznego, energii elektrycznej i elektryczności statycznej, mikroklimatu środowiska pracy, oświetlenia pomieszczeń pracy i stanowisk pracy, zagrożeń pożarowych i wybuchowych, zagrożeń w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów
 • metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
 • nowoczesne rozwiązania techniczno - organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym: urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych)
 • analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
 • nowoczesne metody pracy służby bhp
 • nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Kursant, który ukończy szkolenie z wynikiem pozytywnym otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 186 z późn. zm.).

Organizujemy szkolenia zamknięte dla pracowników służby bhp oraz osób pełniących zadania tej służby na terenie całego kraju, dostosowane do potrzeb danego pracodawcy. Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy specjalnie dla Ciebie indywidualną ofertę!

WRÓĆ DO LISTY
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYWRÓĆ DO LISTY
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2019 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO