Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > OFERTA > SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENA PRACY
OFERTA

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH
UCZESTNICY


Pracownicy zatrudnionieni na stanowiskach robotniczych Pracodawca zgodnie z wymogami art. 2373 § 2 kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany przeprowadzać okresowo szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określa szczegółowe zasady prowadzenia tych szkoleń.
CEL
szkolenie stacjonarne
w naszym ośrodku
tylko 59zł
od osoby!
Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
  1. Przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą.
  2. Zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami.
  3. Postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
WIELKOŚĆ GRUPY
Do 25 osób.
CZAS TRWANIA
8 godzin dydaktycznych.
METODY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową, zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, prace w małych grupach, case study, podsumowania, mini wykład.
PROGRAM RAMOWY
  1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
  2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników.
  3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
  4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.
Efekty kształcenia

Poziom wiedzy:
1. Uczestnik szkolenia wymienia podstawowe regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Uczestnik szkolenia definiuje czynniki zagrażające jego zdrowiu i życiu występujące na jego stanowisku pracy.
3. Uczestnik szkolenia wymienia podstawowe zasady ochrony przed zagrożeniami.
4. Uczestnik szkolenia przywołuje etapy postępowania w razie wypadku i w sytuacji zagrożenia pożarowego.
5. Uczestnik szkolenia wymienia zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu.

Poziom umiejętności:
1. Uczestnik szkolenia potrafi wykonać pracę na zajmowanym stanowisku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Uczestnik szkolenia umie wskazać czynniki zagrażające życiu i zdrowiu, występujące na zajmowanym stanowisku pracy.
3. Uczestnik szkolenia potrafi przeciwdziałać zagrożeniom i uciążliwościom poprzez właściwe stosowanie środków ochrony indywidualnej.
4. Uczestnik szkolenia potrafi zachowywać się zgodnie z obowiązującymi w organizacji procedurami podczas wypadku i w sytuacji zagrożenia pożarem.
5. Uczestnik szkolenia umie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Poziom kompetencji (społecznych):
1. Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by ocenić bezpieczeństwo i jego zagrożenie w miejscu pracy, związane z procesem pracy i własnymi czynnościami zawodowymi.
2. Uczestnik szkolenia rozumie i identyfikuje się z zasadami bezpieczeństwa w miejscu pracy.
3. Uczestnik szkolenia ma wyrobione stanowisko odnośnie swojej aktywnej roli w przeciwdziałaniu zagrożeniom płynącym z naruszania zasad bezpiecznej pracy ze strony innych pracowników – na swoim stanowisku pracy oraz w zakładzie pracy.
4. Uczestnik szkolenia poczuwa się do odpowiedzialności za upowszechnianie zachowań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Po zakończonym z wynikiem pozytywnym szkoleniu kursant otrzymuje zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 0 poz 186 z późn. zm.).

Sprawdź w naszym kalendarzu szkoleń kiedy organizowane są w naszej siedzibie szkolenia otwarte bhp z tego zakresu !!!

Organizujemy również szkolenia zamknięte w tej tematyce na terenie całego kraju, dostosowane do potrzeb danego pracodawcy. Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy specjalnie dla Ciebie indywidualną ofertę!

WRÓĆ DO LISTY
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYWRÓĆ DO LISTY
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2019 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO