Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > OFERTA > KURSY PODNOSZĄCE LUB NADAJĄCE KWALIFIKACJE
OFERTA

OPERATOR CIĘGNIKÓW (KAT. I W)
UCZESTNICY

Szkolenie jest skierowane do kandydatów na operatorów cięgników - kat. I W (wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych). Konieczność posiadania kwalifikacji przy obsłudze tej kategorii urządzeń określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849, z dnia 31 lipca 2001 r.).

Wymogi wstępne dla kandydatów:
 • ukończone 18 lat ,
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzony orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych,
 • pozytywny wynik badań psychologicznych.
CEL
Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie zasad bezpiecznej obsługi cięgników podlegających dozorowi technicznemu (UDT) oraz wiedzy i umiejętności z zakresu bezpiecznej i prawidłowej obsługi ładunków
WIELKOŚĆ GRUPY
Praca w grupach do 15 osób.
CZAS TRWANIA
16 godzin dydaktycznych (po 45 minut każda).
METODY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE
 • wykład
 • stosowanie środków dydaktycznych, jak: filmy, plansze, tablice, zdjęcia itp.
 • materiały informacyjne dla kursantów
 • ćwiczenia praktyczne
PROGRAM RAMOWY
 • wymagania kwalifikacyjne dla obsługujących UTB,
 • rodzaje urządzeń transportu bliskiego,
 • parametry eksploatacyjne,
 • pojęcie stateczności urządzenia,
 • budowa urządzenia,
 • mechanizmy oraz ich budowa i działanie,
 • urządzenia zabezpieczające stosowane w UTB,
 • wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne,
 • obsługa UTB:
  • czynności przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy,
  • czynności zabronione operatorowi,
 • praca w specyficznych warunkach,
 • warunki bezpiecznej pracy,
 • bhp przy obsłudze,
 • niebezpieczne uszkodzenie, nieszczęśliwy wypadek.
Efekty kształcenia

Poziom wiedzy:
1. Uczestnik szkolenia wymienia wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.
2. Uczestnik szkolenia przywołuje rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.
3. Uczestnik szkolenia definiuje podstawowe parametry eksploatacyjne cięgników.
4. Uczestnik szkolenia definiuje pojęcie stateczności urządzenia.
5. Uczestnik szkolenia przywołuje schemat budowy urządzenia właściwego dla grupy, kategorii i rodzaju (przeznaczenia).
6. Uczestnik szkolenia wymienia urządzenia zabezpieczające stosowane w cięgnikach.
7. Uczestnik szkolenia przywołuje czynności przy obsłudze UTB.
8. Uczestnik szkolenia definiuje przypadki pracy w specyficznych warunkach.
9. Uczestnik szkolenia wymienia zasady bezpiecznej pracy przy obsłudze cięgników.
10. Uczestnik szkolenia definiuje zasady BHP przy obsłudze urządzenia.
11. Uczestnik szkolenia przywołuje procedurę postępowania przy nieszczęśliwym wypadku.

Poziom umiejętności:
1. Uczestnik szkolenia jest przygotowany do sprawdzenia kwalifikacji dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.
2. Uczestnik szkolenia potrafi rozróżnić rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.
3. Uczestnik szkolenia potrafi eksploatować cięgnik zgodnie z jego parametrami eksploatacyjnymi.
4. Uczestnik szkolenia umie korzystać z urządzeń zabezpieczających stosowanych przy obsłudze cięgników.
5. Uczestnik szkolenia potrafi wykonać wszystkie czynności konieczne przy obsłudze UTB.
6. Uczestnik szkolenia potrafi pracować korzystając z cięgników w specyficznych warunkach.
7. Uczestnik szkolenia potrafi w sposób bezpieczny eksploatować cięgnik.
8. Uczestnik szkolenia stosuje się do zasad BHP przy obsłudze urządzenia.
9. Uczestnik szkolenia potrafi w sposób właściwy zachować się w przypadku nieszczęśliwego wypadku.

Poziom kompetencji (społecznych):
1. Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by pozytywnie przejść sprawdzenie kwalifikacji dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu.
2. Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by eksploatować cięgnik zgodnie z jego parametrami eksploatacyjnymi.
3. Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by korzystać z urządzeń zabezpieczających stosowanych przy obsłudze cięgników.
4. Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by pracować korzystając z cięgnika w specyficznych warunkach.
5. Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by w sposób bezpieczny eksploatować urządzenie.
6. Uczestnik szkolenia rozumie i identyfikuje się z zasadami BHP przy obsłudze urządzenia.
7. Uczestnik szkolenia posiada kompetencje, by w sposób właściwy zachować się w przypadku nieszczęśliwego wypadku.

Uczestnik po zakończonym szkoleniu podchodzi do egzaminu i ubiega się o nadanie uprawnień przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Po zakończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne (ważne bezterminowo) uprawniające do obsługi danej kategorii urządzeń.

Na życzenie Klienta kurs organizujemy w dowolnym miejscu na terenie całego kraju, w dogodnym terminie po dokonaniu stosownych uzgodnień. Ceny szkoleń zamkniętych ustalamy indywidualnie dla każdego zlecenia. Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy specjalnie dla Ciebie indywidualną ofertę.

WRÓĆ DO LISTY
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYWRÓĆ DO LISTY
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2019 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO