Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > OFERTA > OUTSOURCING
OFERTA

OUTSOURCING

Firma CEDEGO – Adam Sikora działa na rynku od 2004 r. specjalizując się w usługach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Współpracujemy zarówno z firmami polskimi jak i zagranicznymi. Oferujemy Państwu pełną obsługę przedsiębiorstwa w obszarze bhp. Chcąc skorzystać z naszej oferty – skontaktuj się z nami.

Zakres sprawowanej opieki będzie uzależniony od potrzeb klienta. Specjaliści zajmą się określonym przez klienta obszarem bhp, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym między innymi:

 • przeprowadzeniem kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 • informowaniem na bieżąco pracodawcę o zidentyfikowanych zagrożeniach zawodowych oraz opracowaniem działań zmierzających do usunięcia tych zagrożeń,
 • sporządzeniem i przedstawieniem okresowych analiz stanu bhp,
 • udziałem w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy,
 • oceną założeń i dokumentacji dotyczącej modernizacji zakładu pracy lub jego części,
 • udziałem w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych lub ich części,
 • przedstawieniem pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 • opracowaniem zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp oraz ustalaniem zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bhp,
 • opiniowaniem szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywaniem wynikających z nich wniosków,
 • prowadzeniem rejestrów, kompletowaniem i przechowywaniem dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywaniem wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • doradztwem w zakresie stosowania przepisów i zasad bhp,
 • dokonywaniem oceny ryzyka zawodowego,
 • doradztwem w zakresie metod organizacji pracy na stanowiskach,
 • organizowaniem szkoleń bhp,
 • współpracą z upoważnionymi laboratoriami w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi zagrożeniami,
 • współpracą z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego,
 • współpracą z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami,
 • współpracą z społeczną inspekcją pracy i zakładowymi organizacjami związkowymi,
 • współuczestnictwem w pracach powołanej przez pracodawcę komisji bhp oraz innych zakładowych komisjach zajmujących się tematyką bhp,
 • inicjowaniem i rozwijaniem różnych form popularyzacji bhp oraz ergonomii.

Skontaktujcie się z nami, a my zapewnimy Państwu dopasowane do potrzeb usługi.

WRÓĆ DO LISTY
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYWRÓĆ DO LISTY
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2019 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO