Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > OFERTA > USŁUGI Z ZAKRESU BHP
OFERTA

WYPADEK W DRODZE DO/Z PRACY – POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE (PROCEDURA POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO)

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w przeprowadzeniu postępowania powypadkowego w razie wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Chcąc skorzystać z naszej oferty proszę bezzwłocznie skontaktować się z naszym biurem.

Specjalista CEDEGO skontaktuje się z Państwem w celu uzyskania informacji niezbędnych do sporządzenia dokumentacji powypadkowej.

 1. Kiedy wypadek nie będzie wypadkiem przy pracy?
 2. Wypadek przy pracy - procedura postępowania

Zakres działań w ramach postępowania powypadkowego w razie wypadku w drodze do pracy lub z pracy:

 1. Uznanie za wypadek w drodze do pracy lub z pracy następuje na podstawie:
  • pisemnego oświadczenia złożonego przez poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków zdarzenia,
  • informacji uzyskanych od podmiotów badających przyczyny i okoliczności zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy,
  • ustaleń osoby sporządzającej kartę wypadku.
 2. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku w drodze do lub z pracy jest dokonywane w karcie wypadku w drodze do lub z pracy.
 3. Po ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadku pracodawca oraz poszkodowany sporządzają kartę wypadku w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia uzyskania zgłoszenia. Karta wypadku zostaje sporządzona w dwóch egzemplarzach - dla poszkodowanego (lub członka jego rodziny) oraz dla pracodawcy.
 4. Pracodawca przechowuje kartę wypadku w drodze do lub z pracy.
 5. Odmowa uznania zdarzenia za wypadek w drodze do lub z pracy wymaga uzasadnienia.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. 2002 nr 237 poz. 2015 z późniejszymi zmianami).

Wypadek w drodze do lub z pracy – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

WRÓĆ DO LISTY
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYWRÓĆ DO LISTY
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2019 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO