Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > NAJCZĘSTSZE PYTANIA
NAJCZĘSTSZE PYTANIA
Czy uczniowie odbywający praktyki zawodowe lub studenckie muszą odbywać szkolenia bhp?
szkolenia bhp łódź łódzkie praktyki uczeńPrzed dopuszczeniem do pracy praktykanta odbywającego praktyki zawodowe lub studenckie, należy przeprowadzić szkolenie wstępne bhp. W naszym dziale "pliki" znajduje się formularz karty szkolenia wstępnego w formacie pdf, który jest edytowalny i pozwoli prawidłowo udokumentować odbyte instruktaże. Można też skorzystać z generatora karty szkolenia wstępnego bhp (ogólnego i stanowiskowego) on-line w naszym serwisie.

Zapraszamy do kontaktu z nami. Dyżurujący w ośrodku specjalista ds. bhp przeprowadzi takiemu uczniowi lub studentowi instruktaż wstępny ogólny bhp w dogodnym dla Państwa czasie. Istnieje też możliwość dojazdu do klienta. Dodatkowo dla pracodawców i kadry kierowniczej organizujemy szkolenia okresowe bhp w różnych formach z samokształceniem włącznie. dodatkowo można odbyć szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Przypominamy również, iż osoba udzielająca instruktaży powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawa prawna wynikająca z ww. rozporządzenia

§ 10. 1. Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywajàcy u pracodawcy praktykę studenckà oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
2. Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu.

§ 11.5. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
6. Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

§ 12. 1. Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Tematy pokrewne

  1. Jakie szkolenia bhp są obowiązkowe dla studentów na uczelni?
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.


WYBIERZ INNE PYTANIE
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYWRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2019 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO