Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > KALENDARZ SZKOLEŃ > SZKOLENIE DOZÓR I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH - TZW. "SEP"
KALENDARZ SZKOLEŃ
SZKOLENIE Z ZAKRESU DOZORU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH (178 EDYCJA)
DATA ROZPOCZĘCIA
22.03.2019
DATA ZAKOŃCZENIA
22.03.2019
GODZINY
9:00-15:30
MIEJSCE
CEDEGO, Szczecińska 74, Łódź
CENA
290 PLN/osoba
Zajęcia przygotowują do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie dozoru lub eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w jednej z trzech grup (wymienionych niżej na stronie). Słuchacze w ramach zajęć otrzymują materiały szkoleniowe. W trakcie zajęć zapewniamy przerwy kawowe oraz poczęstunek. Szkolenie odbywa się w komfortowej, klimatyzowanej sali. Szkolenie jest organizowane w formie naboru otwartego. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego on-line na naszej stronie internetowej lub kliknięcie kwadratowej ikony formularza po prawej stronie niniejszego opisu.

Uczestnicy naszych szkoleń dostają bezpłatne: podręcznik ogólny do zajęć oraz dodatkowe podręczniki stosownie do grupy urządzeń o które się ubiegają na egzaminie po szkoleniu.O przyjęciu uczestnika na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń poprzez system on-line na naszej stronie. Liczba miejsc ograniczona do 20 osób na jedno szkolenie. Uwaga: po zapisaniu się na szkolenie system poinformuje automatycznie o dostępności wolnych miejsc na kursie. Aktualne terminy szkoleń:
 1. Aktualne terminy szkoleń z dozoru i eksploatacji z egzaminami.
 2. Aktualne terminy egzaminów z dozoru i eksploatacji.
 3. Aktualne terminy szkoleń z zakresu prac kontrolno-pomiarowe przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV.
Dodatkowo przed szkoleniem można pobrać z naszej strony internetowej wnioski kwalifikacyjne niezbędne do przystąpienia do egzaminu. Każda osoba przystępująca do egzaminu powinna posiadać dowód osobisty lub paszport niezbędny do potwierdzenia tożsamości oraz sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku kwalifikacyjnego.

W przypadku większej ilości osób organizujemy dane szkolenie w siedzibie danego pracodawcy lub innym miejscu przez niego wyznaczonym. Cena za szkolenia grupowe jest ustalana dla każdego zlecenia indywidualnie.

Uwaga! Cena szkolenia nie obejmuje kosztów przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego. Cena egzaminu dla jednej grupy w zakresie dozoru lub eksploatacji wynosi w 2019 roku - 225 zł (cena urzędowa równa 1/10 najniższego wynagrodzenia).

Szkolenie przeprowadzane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1189 z późn. zmianami).

Egzaminy odbywają się przed Komisją Kwalifikacyjną nr 660, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zobacz przykładowy wzór świadectwa z dozoru i eksploatacji w grupie 1).

Zobacz także:
 1. Materiały szkoleniowe. Część ogólna.
 2. Materiały szkoleniowe. Grupa 1. Urządzenia, instalacje sieci elektroenergetyczne, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
 3. Materiały szkoleniowe. Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
 4. Materiały szkoleniowe. Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające i zużywające paliwa gazowe.

 5. Przykładowe pytania egzaminacyjne - część ogólna.
 6. Przykładowe pytania egzaminacyjne - grupa 1.
 7. Przykładowe pytania egzaminacyjne - grupa 2.
 8. Przykładowe pytania egzaminacyjne - grupa 3.
Specyfikacja grup urządzeń elektroenergetycznych objętych egzaminem kwalifikacyjnym:

Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego.
 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
 3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW.
 5. Urządzenia elektrotermiczne.
 6. Urządzenia do elektrolizy.
 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
 8. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.
 9. Aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w ww. punktach.
Grupa 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przysyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi.
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW.
 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi.
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW.
 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW.
 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW.
 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych.
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW.
 10. Aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w ww. punktach.
Grupa 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
 1. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych.
 2. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe).
 3. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu).
 4. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.
 5. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa.
 6. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW.
 7. Aparatura kontrolno – pomiarowa urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w ww. punktach.
WRÓĆ DO KALENDARZA
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYWRÓĆ DO KALENDARZA
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2019 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO