Szkolenia Bhp, Sep - CEDEGO chcesz być na bieżąco informowany o nowych szkoleniach? zapisz się do newslettera!
OFERTA KALENDARZ SZKOLEŃ CZYTELNIA PLIKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA KONTAKT

STRONA GŁÓWNA > KALENDARZ SZKOLEŃ > POMOC PRZEDMEDYCZNA I OBSŁUGA APTECZEK (BLS AED)
KALENDARZ SZKOLEŃ
PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA (WG STANDARDU BLS AED) I OBSŁUGA APTECZEK
DATA ROZPOCZĘCIA
26.06.2019
DATA ZAKOŃCZENIA
26.06.2019
GODZINY
9:00-15:30
MIEJSCE
CEDEGO, Szczecińska 74, Łódź
CENA
119 PLN/osoba
Szkolenie jest organizowane w formie naboru otwartego. Osoby chętne proszone są o bezpośrednie wypełnienie formularza dostępnego on-line na naszej stronie. O przyjęciu uczestnika na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona do 16 osób na jedno szkolenie.

Zajęcia prowadzone są przez lekarza lub ratownika medycznego. Słuchacze w ramach zajęć otrzymują materiały szkoleniowe. W trakcie zajęć zapewniamy przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek. Szkolenie odbywa się w komfortowej, klimatyzowanej sali.

W przypadku większej ilości osób organizujemy dane szkolenie w siedzibie danego pracodawcy lub innym miejscu przez niego wyznaczonym. Cena za szkolenia grupowe jest ustalana dla każdego zlecenia indywidualnie.

Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za obsługę apteczek w miejscu pracy oraz osób wyznaczonych przez przełożonych zgodnie z przepisami kodeksu pracy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, osób pracujących w miejscach o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku ze względu na charakter wykonywanej pracy.

Pracodawca zgodnie z wymogami art. 2091 kodeksu pracy jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Natomiast na podstawie zapisów § 44 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca powinien powierzyć obsługę punktów pierwszej pomocy oraz apteczek na każdej zmianie wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

Cel zajęć:
Nabycie i opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy oraz umiejętności w zakresie:
 1. Identyfikacji i oceny zagrożeń występujących na miejscu wypadku.
 2. Organizacji i sposobów udzielania pomocy przedmedycznej na miejscu wypadku.
 3. Wyposażenia apteczek oraz sposobów jego prawidłowego wykorzystania.
Metody i środki dydaktyczne:
 1. Wykład (prezentacja audiowizualna).
 2. Ćwiczenia praktyczne (praca z apteczką oraz manekinem do resuscytacji z automatycznym defibrylatorem zewnętrznym).
Program ramowy:
 1. Aspekty prawne omawianych zagadnień.
 2. Organizacja postępowania na miejscu wypadku.
 3. Ocena zagrożenia na miejscu wypadku przez osoby udzielające pomocy przedmedycznej.
 4. Ocena obrażeń u poszkodowanych.
 5. Zabezpieczanie czynności życiowych u poszkodowanych przy stanach zagrożenia życia wg standardu BLS i BLS AED.
 6. Przygotowanie manualne do postępowania w najczęstszych zdarzeniach wypadkowych.
 7. Przygotowanie osób poszkodowanych do transportu.
 8. Wyposażenie i praktyczne wykorzystanie apteczki.
 9. Praktyczne ćwiczenia obejmujące pracę z apteczką oraz naukę resuscytacji dorosłych z wykorzystaniem fantomów oraz automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
WRÓĆ DO KALENDARZA
PRZEJDŹ DO GÓRY STRONYWRÓĆ DO KALENDARZA
EPF prawa autorskie ogłoszenia polityka cookies mapa strony
© 1996-2019 CEDEGO
Szkolenia BHP ŁódźŸ, SEP - CEDEGO